Velbedømte specialer ved CME

Der skrives et stort antal studenterspecialer inden for fagområderne dækket af CME. CME ønsker at promovere de bedste heraf, og har, med tilladelse fra specialeskriveren, offentliggjort et udvalg heraf nedenfor. Specialerne er segmenteret i temaer.

CME specialer 4/2022 - Selskabsret

Christina Frilund Jensen

EU’s nye forslag om bæredygtig selskabsledelse - en beskrivelse, analyse og vurdering af forslaget med særligt henblik på begrundelsen for og konsekvenser af det fremsatte forslag om ledelse.

link

CME specialer 3/2022 - Praktisk aftaleret

Benedicte Bang Nielsen

Obligationsudstedelser i et aftaleretligt perspektiv

link

CME specialer 2/2022 - Konkurrenceret

Eva Maria Brandborg

Rækkevidden af implementeringsforbuddet

link

CME specialer 1/2022 - Konkurrenceret

Clara Thorsgaard
Kasper Juul Naugaard

Algoritmisk prisfastsættelse – det konkurrenceretlige aftalebegreb i en ny teknologisk virkelighed

link

CME specialer 1/2021 -  Selskabsret

Rikke Grønlund Holm
Elisabet Hisako Anastasia Bjarkmann

Retsopgøret efter en pandemi: Ledelsesansvaret i lyset af coronakrisen

link

CME specialer 1/2020 -  International Energy Law and Sustainability

Emil Havsager Carstensen og Sixten Alexander S Albrecht-Olsen

Approaching Predictability? Investors' Legitimate Expectations under the Fair and Equitable Treatment Standard in Renewable Energy Investment Arbitration

link

CME specialer 1/2019 - Selskabsret

Mathias Møller Jensen

En analyse af sælgers loyale oplysningspligt og købers undersøgelsespligt i virksomhedsoverdragelser – et praktisk perspektiv i en teoretisk kontekst

link

CME specialer 6/2018 - konkurrenceret - Konsortieaftaler

Sophie Vang-Korsgaard

Lovlig konsortieaftale eller ulovlig konkurrencebegrænsende aftale

link

CME specialer 5/2018 – konkurrenceret – Misbrug af dominerende stilling

Kathrine Guldhammer Agerskov

(U)rimeligt høje priser i EU

link

Evangelos Mavrikas

Exclusivity rebates and Article 102 TFEU: Towards an effects-based approach to the assessment of exclusivity rebates after the CJEU’s judgment in Intel?

link

CME specialer 4/2018 – konkurrenceret – Selektiv distribution

Frederik Haugsted Jensen

Selektiv distribution efter Coty-dommen

link

CME specialer 3/2018 - konkurrenceret - Dominerende virksomheders adfærd

Jonas Køster Madsen og Mads Evald-Schelde

The more economic approach til artikel 102 TEUF

link

CME specialer 2/2018 – Præimplementering

Anne-Marie Rosman Nielsen

Hvad er rækkevidden af det danske præimplementeringsforbud (nu)?

link

Line Barbesgaard Nordhald

Implementeringsforbuddets rækkevidde

link

CME specialer 1/2018 – Komplekse karteller

Julia Hvid og Julie Schultz

Hvornår er informationsudveksling i strid med TEUF artikel 101 og konkurrencelovens § 6?

link

Mathilde Stigaard

Syndikeret lån

link

CME specialer 8/2017 - Konkurrence og sport

Esben Overgaard-Rejnholdt

FIFA’s RSTP reglers mulige krænkelse af TEUF art. 101

link

CME specialer 7/2017 - Skjult reklame på blogs

Sif Solveig Vendelbo Petersen

Skjult reklame på blogs

link

CME specialer 6/2017 - Kapitalmarkedsret - Blockchain

Hachem Mohammad Hachem Hassan

Blockchain i værdipapirhandelsin-frastrukturen: Juridiske udfordringer og muligheder

link

CME specialer 5/2017 - konkurrenceret - Kartelfacilitering

Jacob Bjørn Meincke

Kartelfacilitering

link

Catharina Anna Troen og Sofie Aarosin Therkildsen

Kartelfacilitering under TEUF art. 101, stk. 1.

link

CME specialer 4/2017 - konkurrenceret - Reverse settlement payments

Christian Fauerholdt Ånerud

Reverse settlement payments (pay-for-delay)

link

Laurine Støve Larsen

Pharmaceutical Reverse Payment

Settlements - a European Perspective

link

CME specialer 3/2017 - konkurrenceret - Konsortieaftaler

Christian Hegaard Liborius

Konsortieaftaler i lyset af Vejmarkeringssagen

link

Sofia Anker Nielsen og Celia Dedenroth Schnack

Konsortieaftaler

link

CME specialer 2/2017 - Statsstøtte - Statsstøtte via skatter

Tugba Öztunç

Konsekvenserne af ulovligt tildelt statsstøtte for de støttemodtagende virksomheder - kvantificering af tilbagebetalingsbeløbet i praksis

link

Leah Elkan og Anne Cathrine Dahlgaard Hansen

Selektivitetskriteriets anvendelse på direkte skatter

link

CME specialer 1/2017 - konkurrenceret - Dominerende virksomheders rabatter

Amanda Langer og Tobias Jakob Wernblad

Den lange vej til Post Danmark II - Dominerende virksomheders brug af rabatsystemer

link

Tobias Due Brabrand

Loyalitetsskabende rabatter; en misbrugsanalyse

link