Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Lektor

Medlem af:

  Lektor i forvaltningsret, dr.jur. på afhandlingen "Forvaltningskontrakter" (2021), fagleder på Forvaltningsret (4. semester)

  Primære forskningsområder

  Forvaltningsret i almindelighed og særligt med fokus på 1) "forvaltningsformueret", dvs. forvaltningsmyndigheders optræden i privatretlige sammenhænge, f.eks. som aftaleparter, ansvarssubjekter, selskabsdeltagere, kreditorer, procesparter etc., 2) europæisk forvaltningsret, særligt betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og 3) forvaltningsrettens historie.

  Aktuel forskning

  Aftaler & forvaltningsret - introduktion til forvaltningskontraktsretten (monografi).

  Offentlige myndigheders erstatningsansvar (monografi i samarbejde med prof., dr.jur. Andreas Ehlers).

  A.F. Kriegers prisopgave fra 1839 om domstolsprøvelse af forvaltningsakter (redigering og udgivelse af kildeskrift med indledning og kommentarer i samarbejde med prof. em., dr.jur. & phil. Ditlev Tamm).

  Hyldestskrift i anledning af 100-året for Poul Andersens epokegørende disputats fra 1924 (antologi).

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Forvaltningsvirksomhed i formueretlig belysning, Forvaltningsret, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, Erstatning og kontrakt

  ID: 172786598