Selskabsret

Relevante emner kan f.eks. være:

  • Hvordan europæisk ret påvirker den nordiske ledelsesmodel i kapitalselskaber
  • Retsstillingen for erhvervsmæssig virksomhed organiseret som interessentskab
  • Muligheden for virksomhedsdrift med begrænset hæftelse efter afskaffelsen af smba-formen
  • Kapitalejeres loyalitetspligt i mindre kapitalselskaber.

Kontakt: Professor, dr.jur., Jesper Lau Hansen på Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk for yderligere information