Det nye finansielle landskab – post MiFID2/MiFIR

Den finansielle krise medførte omfattende ændringer i EU-rettens regulering af kapitalmarkederne, bl.a. det nye føderaliserede tilsynssystem (ESFS), der indebar oprettelsen af europæiske tilsynsmyndigheder (ESAs) og makroøkonomiske organer (ESRB). Ud over denne institutionelle og strukturelle ændring er der gennemført en omfattende ændring af den sekundære EU-retlige regulering i form af nye regler om indretningen og driften af handelspladser og adfærden på disse handelspladser. Den store reform bestående af MiFID2/MiFIR, der træder i kraft 3. januar 2018, vil i Danmark medføre en ny Kapitalmarkedslov til erstatning for den godt 20 år gamle Værdipapirhandelslov. Det nye system indebærer, at reguleringen nu omfatter næsten alle handelspladser og alle finansielle instrumenter, bl.a. derivater som reguleret af EMIR. Reguleringen sker alt overvejende ved direkte anvendelige forordninger, som herved fortrænger national regulering. Der efterlyses et forskningsprojekt, som vil analysere, hvordan dette nye finansielle landskab vil se ud og fungere, særligt i relation til danske forhold. Der kan anlægges flere vinkler, såvel investor som virksomhedsbaseret.

Kontakt: Professor, dr.jur., Jesper Lau Hansen på Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk for yderligere information