Compliance

Virksomheder, er på linje med fysiske personer, forpligtet til at overholde lovgivningen og kan i fravær heraf straffes i overensstemmelse med de vedtagne regler. Som udgangspunkt fastlægger erhvervsretten ikke nærmere regler eller principper for, hvordan virksomhederne skal sikre en overholdelse af de materielle regler, men overlader dette til virksomhederne. Navnlig i de senere år er der dog, på tværs af områder og sektorer, vedtaget regler, der mere detaljeret foreskriver, hvordan virksomheder skal sikre overholdelsen af materielle forpligtelser fx i forhold til bekæmpelsen af hvidvaskning. Som reaktion herpå har virksomhederne opbygget omfattende compliance afdelinger og procedurer, også uden for den finansielle sektor, og der begynder at materialisere sig et selvstændigt område for juridisk rådgivning inden for compliance.

Det foreslås som ph.d.-emne at analysere denne udvikling, herunder hvordan virksomheder og rådgivere i praksis organiserer deres compliance-rådgivning/overholdelse samt om der på tværs af sektorer og regler kan identificeres et selvstændigt compliance retsområde.

Kontakt: Lektor, ph.d. Christian Bergqvist på Christian.Bergqvist@jur.ku.dk for yderligere informa-tion.