Automatiseret aftaleindgåelse (smart contracts, blockchain-teknologi mv.).

Projektet berører en række grundlæggende spørgsmål om, hvornår der foreligger en aftaleretlig forpligtelse ved brug af såkaldte ”smart contracts” eller blockchain-teknologi, og hvilke andre retsvirkninger der kan være forbundet med at benytte den slags teknologier som grundlag for aftaleindgåelse.