Om centeret

CME – Center for Markeds- og Erhvervsret (Centre for Market and Economic Law) – er et forskningscenter ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet

CME arbejder med markeds- og erhvervsret. CME sætter fokus på markedet og markedsøkonomiske principper som grundlag for den samfundsmodel vi kender i Danmark og den vestlige verden og på reguleringen af markedsforhold.