Dansk Teleret på gaden – Københavns Universitet

04. april 2014

Dansk Teleret på gaden

Lektor Christian Bergqvist fra CESEL har i samarbejde med to andre udgivet en samlet fremstilling af dansk teleret.

Teleretten af Søren Sandfeld Jakobsen (red.), Christian Bergqvist & Søren Johansen, Udgave 1 2014

Om bogen

Teleretten er et retsområde i hastig udvikling, navnlig som følge af den teknologiske udvikling, der bl.a. betyder, at der konstant udvikles nye former for telenetværk, teletjenester og teleterminaler. På trods heraf er den juridiske litteratur om teleretlige emner uhyre sparsom.

Bogen giver på den baggrund en samlet fremstilling af de regler, der regulerer telemarkedet i Danmark. Disse regler omfatter en betydelig mængde love, bekendtgørelser og andre retskilder, der desuden i betydeligt omfang har EU-retlig baggrund, idet EU – i bestræbelsen på at skabe et indre marked for teletjenester – gennem de sidste ca. 25 år har sat sig tungt på telepolitikken og -reguleringen i EU. Fremstillingen inddrager således også de underliggende EU-regler på området. 

Pressemeddelelse (pdf)

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside