23. maj 2023

Webinar: Skal anpartsselskaber have adgang til anpartscrowdfunding (equity crowdfunding)?

Fire juridiske eksperter diskuterer det nuværende forbud mod anpartsselskabers brug af anpartscrowdfunding. Hvorfor har vi i Danmark forbud? Er der hindringer for at forbuddet fjernes? Hvilke erfaringer har vi fra udlandet?
Med den stadigt voksende brug af anpartscrowdfunding i udlandet, behovet for risikovillig kapital hos iværksættere og små virksomheder i Danmark og det seneste beslutningsforslag til folketinget har spørgsmålet om fremtiden for forbuddet i selskabslovens § 1, stk. 3 aldrig været mere relevant.

Webinaret fandt sted online d. 9. maj 2023 kl. 13.00 – 13.45 og var arrangeret af forskergruppen CLEAR ved Aalborg Universitet.

Deltagere: advokatfuldmægtig Layal Sarhan, ph.d.-stipendiat Cecilie Højvang Christensen, professor Jesper Lau Hansen og lektor Thomas Neumann.

#crowdfunding #startup #dkpol #theCLEARproject #AAU

www.theCLEARproject.dk

Retsvidenskabelige kilder:

Aktuelle selskabs- og skatteretlige aspekter af aktiecrowdfunding af Thomas Neumann i Erhversjuridisk Tidsskrift ET.2022.154

Anpartsbaseretcrowdfunding -om adgangen tilatlovliggør e anpartsselskabers anvendelse afequity-cr owdfunding samt den potentielle regulering heraf af Amanda Emilia Kamph og Layal Sarhan i Erhvervsjuridisk Tidsskrift ET.2022.227

Crowdfundingforordningen og anpartsselskaber af Jesper Lau Hansen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift ET.2023.044

Emner