8. september 2023

Velkommen til Joey Heidelbach Løvschall

Joey Heidelbach Løvschall

Joey Heidelbach Løvschall er blevet ansat som ph.d-stipendiat ved Center for Markeds- og Erhvervsret.

Joey er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet med studieophold på Melbourne Law School og Yale University undervejs. Han har derudover en mastergrad fra University of Cambridge. Han har siden arbejdet som advokat ved Bruun & Hjejle og rådgiver ved Flügger Group, og senest som Group General Counsel i United Fintech.  

Joeys forskningsområder omfatter den almindelige obligationsret og de nærmere betingelser for ophævelse af en aftale. Han er særligt interesseret i formuerettens centrale og tværgående retsfigurer. Hans ph.d-afhandling omhandler ophævelse med særligt henblik på kommercielle aftaleforhold analyseret på grundlag af udvalgte typer af transaktioner. Joey underviser desuden i Obligationsret på bacheloruddannelsen.

Emner