20. januar 2023

Samarbejde med Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Center for Markeds- og Erhvervsret (CME) indgår i et samarbejde med Det Juridiske Fakultet ved Universitet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet i forbindelse med en formueretlig satsning, som fakultetet har fået midler til af det norske forskningsråd.

Projektet har til formål at udvikle og styrke det nordiske formueretsfællesskab herunder at samarbejde om at afdække og løse forbrugerretlige problemstillinger. Projektet vil yderligere have fokus på nordisk fagsprog inden for den juridiske forskning.

Projektet gennemføres fra juli 2023 til juni 2027, og CME deltager løbende i de forskellige aktiviteter under projektet, herunder seminarer hvor forskning og forskningsresultater skal præsenteres og nye potentielle forskningssamarbejder kan drøftes.

Emner