20. januar 2023

Lone Wandahl Mouyal: Ny artikel om samfundsansvarlig kreditgivning

Lektor og ph.d., Lone Wandahl Mouyal har udgivet artiklen, ”Samfundsansvarlig kreditgivning - en juridisk analyse af kreditværdighedsvurderinger” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Artiklen belyser betydningen af samfundsansvaret på kreditområdet, der over de senere år har fået tiltagende relevans, herunder særligt på forbrugerområdet. Artiklen omhandler samfundsansvaret relateret til kreditværdighedsvurderingen og bygger på en tese om, at samfundsansvarlig kreditgivning pålægger kreditgiver at sikre, at kreditværdighedsvurderingen opfylder dens sociale funktion i samfundet, som anses for at være at undgå overgældssætning og velfærdstab.

Emner