21. november 2022

Caroline Heide- Jørgensen: Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret

Professor Caroline Heide-Jørgensen har i sommeren 2022 udgivet en 5. udgave af Konkurrence- og markedsføringsret. Den nye 5. udgave er baseret på bogens tidligere udgaver og er en fremstilling af Konkurrence- og markedsføringsrettens hovedproblemer, herunder adgangen til markedet, kontakt til markedet, prisforhold og retsstridig markedsfortrængning. Som hidtil tjener bogen som lærebog i valgfaget Konkurrence- og markedsføringsret på BA, 5. semester.

Emner