18. november 2022

Mads Bryde Andersen & Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten

Professor Mads Bryde Andersen har sammen med advokat Lars Lindencrone Petersen udgivet en ny udgave af bogen: Advokatretten.

Udgivelsen er støttet af Margot og Thorvald Dreyers Fond, som har gjort det muligt, at en e-bogsversion af bogen kan gøres frit tilgængelig for offentligheden. Bogen vil bl.a. være tilgængelig på hjemmesiden www.jurabog.dk.

Bogen samler og systematiserer den retlige problemverden, der omgiver den moderne advokatprofession og behandler de seneste udviklingstendenser i advokatretten, såsom øget specialisering i advokatbranchen, skærpet konkurrence med andre rådgivningsbrancher og fremkomsten af helt nye forretningsområder. Som eksempler på denne udvikling nævnes den stigende regelkompleksitet, ændringer i det juridiske serviceniveau, nye rådgivningsprofessioner og et øget fokus på advokatundersøgelser. Advokatens pligter har således udviklet sig væsentligt siden udgivelsen af første udgave af Advokatretten i 2005.

Emner