30. november 2020

Seks KU-forskere skal give råd til rektor

Nyt forskerpanel skal uformelt diskutere aktuelle emner og dilemmaer med rektor.

​​​​​​​​​​Mindst to gange om året skal seks KU-forskere mødes med rektor Henrik C. Wegener for at give råd og forskerbaseret sparring. De er medlemmer af Rektors Forskerpanel – et nyt uafhængigt og uformelt forum, hvor der kan tales frit om aktuelle emner og deres indflydelse på både hverdagen på KU og universitetets rolle i samfundet.

"Jeg ser meget frem til at mødes med det nye panel. Vi kommer blandt andet til at diskutere emner som forskningsintegritet, informationssikkerhed og inddragende samarbejde på en stor og kompleks videninstitution. Jeg tror, at det vil have stor værdi for mit arbejde at komme tættere på store og små udfordringer, som de opleves blandt universitetets forskere," siger Henrik C. Wegener.​

Enighed er ikke et mål i sig selv

De uformelle diskussioner i forskerpanelet vil berøre emner, der formelt håndteres i andre råd og nævn på universitetet. Men der er ingen direkte linje mellem panelets diskussioner og universitetets beslutningsfora. Det vil være en konkret vurdering, om diskussionerne skal føres videre ad de officielle kanaler, forklarer Henrik C. Wegener.

"Det er diskussionen og de forskerbaserede input til emnet, som er panelets raison d'etre. Der er ingen garanti for, at vi taler os til enighed, og det er heller ikke et mål i sig selv. Men skulle det være oplagt at bringe sagen videre til rette sted, så vil det selvfølgelig være en mulighed."

Det kommer som udgangspunkt til at være rektor, der indkalder forskerpanelet til debat om et emne, men panelets medlemmer kan også selvstændigt foreslå emner. Der vil være to faste møder årligt og mulighed for yderligere indkaldelse efter behov. 

Forskere fra hvert fakultet – men ingen ledere​

Forskerpanelet består af seks medlemmer – en fra hver af universitetets fakulteter. Medlemmerne er udpeget af rektor på baggrund af to nomineringer, som er foretaget af fakulteternes akademiske råd og godkendt af dekanen. Hvert medlem udpeges for tre år og kan genudpeges én gang.

Alle fastansatte lektorer og professorer kan nomineres. Panelet skal bestå af både kvinder og mænd, og der skal så vidt muligt også være udlændinge blandt de seks medlemmer. Forskere med administrativt ledelsesansvar, såsom institutledere, kan ikke udpeges til panelet.

De seks medlemmer af forskerpanelet er:​​

  • Jesper Lau Hansen Professor JUR
  • ​Detlef Siegfried Professor HUM​​
  • Tine Ravnsted-Larsen Reeh ​​Lektor TEO
  • Atreyee Sen Lektor SAMF
  • Ole Kiehn Profess​or SUND​
  • Lotte Holm Professor SCIENCE

​Medlemmerne repræsenterer kun sig selv

Trods kravene til faglig og personlig sammensætning af panelet, så er de deltagende forskerne alene udpeget i deres personlige egenskab og ikke som repræsentanter for deres fakultet. "Medlemmerne i forskerpanelet repræsenterer kun sig selv på vores møder. Det er vigtigt for at få den frie og uformelle samtale i gang," siger Henrik C. Wegener.​