16. januar 2020

Juraprofessor i Kommissionens ekspertgruppe

Professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, er blevet udpeget af Kommissionen som deltager i the Informal Company Law Experts Group (ICLEG), der rådgiver Kommissionen om selskabsret og bistår ved planlægning af ny lovgivning. Han var også medlem i den tidligere udgave af ICLEG fra 2014 – 2019, der bl.a. forberedte det nye direktiv om grænseoverskridende mobilitet ved fusion, spaltning og flytning af hjemsted, som netop er blevet vedtaget og snart skal gennemføres i dansk ret.