21. januar 2020

Debat på Christiansborg om IVS

Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen fra Center for Markeds- og Erhvervsret er blandt talerne ved en konference den 22. januar 2020 om IVS og iværksættere, der afholdes på Christianborg.

Danmark har vakt opsigt ved at afskaffe den særlige selskabsform IVS, som ellers var blevet populær blandt iværksættere. Herved gik Danmark imod en trend mod stadig billigere selskaber i EU, bl.a. afskaffede Finland sine kapitalkrav kun få måneder efter, at Danmark forbød IVS. Det er efterfølgende kommet frem, at antallet af nye selskaber skabt af iværksættere er faldet kraftigt, hvilket har fået politikerne til at genoverveje, om det var klogt at afskaffe IVS, og om der er andre muligheder for at tilgodese iværksættere. Dette drøftes på konferencen.