25. april 2019

Regeringen trækker på juridisk viden til gavn for forbrugere og virksomheder

Professor Caroline Heide Jørgensen genudnævnt af regeringen som næstformand i Konkurrencerådet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har genudpeget Konkurrencerådets nuværende medlemmer og formandskab for en ny, fireårig periode.

Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør heraf. Konkurrencerådet træffer afgørelser i principielle og større sager.

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er uafhængige af erhvervsministeren i alle opgaver i relation til konkurrenceloven. Konkurrencerådets medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer. Konkurrencerådet består af syv medlemmer som i fællesskab repræsenterer et særligt kendskab til konkurrenceret og -økonomi, praktisk ledelseserfaring fra erhvervslivet og særligt indblik i forbrugerforhold.

Professor Caroline Heide Jørgensen har været en del af rådet i mange år, og hun er genudpeget som næstformand for rådet:  

-Jeg er glad og beæret over den tillid, der vises mig ved genudnævnelsen. Det er et samfundsmæssigt vigtigt arbejde, der foregår i Konkurrencerådet, og det har direkte forbindelse med mit virke som professor i konkurrenceret her ved Det Juridiske Fakultet.

Læs mere om Konkurrencerådet
Læs regeringens pressemeddelelse om genudnævnelse af Konkurrencerådets medlemmer