10. juli 2019

EU-kommissionen henter juridisk rådgiver til konkurrencereglerne

EU-Kommissionen (DG COMP) har udpeget lektor Christian Bergqvist som Non-Governmental Advisor (NGA) i forhold til EU-Kommissionens arbejde i International Competition Network (ICN).

ICN er det internationale netværk mellem verdens konkurrencemyndigheder og fungerer som forum for udarbejdelsen af anbefalinger, ikke bindende retningslinjer og generel erfaringsudveksling i forhold til konkurrenceretten. EU-Kommissionen er udpeget som medformand for arbejdsgruppen indenfor Unilateral Conduct, dvs. ensidig (misbrugs) adfærd og har ønsket at tilknytte et antal eksterne eksperter som rådgivere. I de kommende arbejdsår er det navnligt konkurrencereglernes anvendelse overfor platforme og den digitale økonomi, der påkalder sig behov for erfaringsudveksling og retningslinjer.

Lektor Christian Bergqvist har betydelig erfaring indenfor misbrugsadfærd i den digitale sektor og har senest beskæftiget sig med konkurrencesagerne mod IT-virksomheden Google.

Læs mere om DG Competition.