21. maj 2019

Danmarks Statistik tilbyder deltagelse i projektorienteret forløb om databeskyttelse og statistik

EU’s generelle persondataforordning (GDPR) stiller statistikproducerende myndigheder overfor særlige problemer, når de personoplysninger og andre fortrolige oplysninger, der danner grundlag for statistikarbejdet, forlanges videregivet til andre offentlige myndigheder til andre formål. Hvor en sådan videregivelse baseres på særlig lovhjemmel opstår for det første spørgsmålet om den EU-retlige gyldighed af sådanne regler i medfør af GDPR og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. I det omfang videregivelsen støttes på forordningens generelle regler, opstår andre vanskelige afgrænsnings- og lovfortolkningsspørgsmål.
 
Danmarks Statistik (DST) har behov for en udredning om disse og andre tilgrænsende spørgsmål og ønsker derfor en eller flere jurastuderende tilknyttet i et eller flere projektorienterede forløb i efteråret 2019. DST stiller selv med en eller flere seniorkonsulenter som faglige mentorer. Der foreligger allerede en række notater mv., som projektarbejdet kan tage udgangspunkt i. Som ekstern vejleder har professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, der er medlem af bestyrelsen for Danmarks Statistik, på forhånd stillet sig til rådighed.
 
Interesserede opfordres til snarest muligt at rette henvendelse til chefkonsulent Bo Johansen (tlf. 39 17 37 03, e-mail bjo@dst.dk) eller til professor,
dr.jur. Mads Bryde Andersen (telefon 35 32 31 33, e-mail mads@jur.ku.dk. 

Projektopslaget kan også læses her.