12. marts 2019

Ny bog om grundlæggende erstatningsret af Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers’ nye lærebog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Der er tale om en forskningsbaseret lærebog, idet den bygger videre på forfatterens videnskabelige arbejde med erstatningsretten, herunder ph.d.-afhandlingen ”Om adækvanslæren i erstatningsretten” fra 2011 og doktorafhandlingen ”Kausalitet i personskadeerstatningsretten” fra 2017. Bogen kan anvendes af såvel jurastuderende som viderekomne.