7. december 2018

Professor, dr. jur Linda Nielsen er af FinansDanmark udpeget som formand for en Task Force om hvidvask

Professor, dr. jur Linda NielsenTaskforcen skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet kan styrkes gennem fælles indsatser og løsninger på tværs af den finansielle sektor. Det gælder fælles IT-løsninger, vurdering af hvordan samarbejdet med myndighederne kan optimeres, mulighederne for selvregulering og etiske guidelines samt for fælles certificering, uddannelse og andre relevante tiltag.

Task Force skal styrke den fælles kamp mod hvidvask Publiceret 03-12-2018