19. november 2018

Redegørelse om behovet for en mediationslov

I januar 2017 nedsatte Voldgiftsinstituttet et udvalg med henblik på at få undersøgt behovet for en lov om mediation. Udvalget har netop udgivet sin redegørelse, hvori udvalget anbefaler, at der vedtages en lov om mediation i kommercielle tvister. Redegørelsen indeholder et konkret udspil til en sådan lov, som bl.a. har til formål at gøre mediationsprocessen forudsigelig og betryggende for erhvervslivet. Postdoc Johan Tufte-Kristensen har været formand for udvalget. Redegørelsen kan læses her: https://voldgiftsinstituttet.dk/wp-content/uploads/2018/11/lovforslag-om-mediation.pdf.