10. december 2018

Professor, dr.jur. Linda Nielsen medarrangør af konference om anvarlighed i finanssektoren

Ansvarlige investeringer

Professor, dr. jur. Linda Nielsen var 19. november 2018 medarrangør af en konference i Erhvervsstyrelsen om ”Ansvarlige investeringer”. Deltagerne var knap 100, fortrinsvist fra pensionssektoren, samt NGO’er og journalister.

På konferencen holdt Linda Nielsen oplæg om OECDs retningslinjer på området samt muligheder og udfordringer for de institutionelle investorer.