21. juni 2017

Linda Nielsen deltager i generalforsamling i Det Danske Klasselotteri

Det årlige møde giver indsigt i områder, hvor man som jurist møder forretningsforståelse med markedsføring som et relevant omdrejningspunkt.

Blandt de andre deltagere er Skatteministeriet og Finansministeriet.