Hvad udgør (ikke) et kartel

Karteller kan være yderst skadelige for konkurrencen og anses, med rette, som de groveste overtrædelser af konkurrencereglerne. Siden 2013 har deltagelse heri kunnet straffes med fængsel, men afgrænsningen af kartelbegrebet er kun indirekte defineret. Konkurrenceloven rummer tilmed to karteldefinitioner, idet begrebet både defineres i konkurrencelovens §§ 5b, nr. 6 og 23, stk. 4, 3. pkt., hvoraf alene det sidste kan straffes med fængsel. Praksis har tilmed tilføjet et tredje kartelbegreb, idet Konkurrenceankenævnet i sager har henvist til at der forelå et ”ikke klassisk kartel”. Konferencen vil behandle en række horisontale aftaler, der muligvis udgør et kartel, og eventuelt af en sådan beskaffenhed at fængselsstraf kunne være relevant. 

Konferencen vil ikke søge at definere det strafferetlige kartelbegreb, men i stedet behandle en række horisontaleaftale, der måske (måske ikke) er omfattet heraf.

Information

 

Tidspunkt
Titel og indhold

11.45-12.00

Ankomst

Der serveres kaffe, te, vand 

12.00-12.15

Introduktion ved Christian Bergqvist., ph.d.

Christian Berqvist er lektor ved det Juridiske Fakultet og vil introducere kartelbegrebet, herunder, at konkurrenceloven ikke rummer en, men hele to forskellige definitioner på karteller, hvor det ene kan straffe med fængsel. Praksis har muligvis tilføjet yderligere, hvilket skaber en vis retsusikkerhed.

12.15-12.45

Horizontal agreements from an economic perspective by Sergey Khodjamirian

Sergey Khodjamirian is a competition economist and Vice President at Compass Lexecon (Denmark) and will comment on horizontal agreements from an economic perspective, including the circumstances under which they can restrict competition and cause harm.

12.45-13.15

Lovlige pris- og markedsdelingsaftaler ved Kristian Helge Straton-Andersen

Kristian Helge Straton-Andersen er senioradvokat hos Gorrissen Federspiel, og vil overveje hvornår virksomheder lovligt kan indgå aftaler om fx priser, hvilket ellers normalt er et klart kartel. Navnlig frivillige kæder kan have behov herfor, og det har tidligere været antaget, at dette var lovligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog i 2021 (muligvis) ændret holdning.

13.15-13.45

Konsortier: Hvornår må konkurrenter byde på opgaver i fællesskab ved Kathrine Søs Jacobsen Cesko, ph.d.

Kathrine Søs Jacobsen Cesko er adjunkt på CBS og vil gennemgå hvordan dannelsen af budkonsortier, efter omstændighederne kan være konkurrencefremmende, konkurrenceskadelige og i måske karteladfærd. Både teori og praksis har svært ved at trække grænsen.

13.45-14.15

Lånepriser: Må man låne hinandens priser, når man alligevel ikke ønsker opgaven ved Jesper Kruse Markvart

Jesper Kruse Markvart er advokat og partner hos Focus Advokater, og vil overveje argumenter for og imod, at se lånepriser som hhv. et tilbudskartel og en formålsovertrædelse.Lånepriser foreligger når en virksomhed ikke ønsker at vinde en opgave, men ikke vil signalere dette. Via kontakt til en konkurrent sikres det at virksomhedens afgivne tilbud er uattraktivt for ordregiver, hvilket måske er et kartel.

14.15-14.45

PAUSE

Der serveres kaffe, te og vand

14.45-15.15

Dual distribution: Hvorfor må en producent ikke tale med sine distributører ved Michael Klöcker

Michael Klöcker er advokat, og partner, hos DLA Piper, og vil overveje, om informationsudveksling i regi af blandet distribution bør anses som vertikal eller horisontal adfærd. Det sidste er konkurrencerådets position, og derved foreligger der muligvis også et kartel. Blandet distribution foreligger når en producent også selv er aktiv i detailleddet, og derved i konkurrence med sine forhandlere.

15.15-15.45

Det erstatningsretlige kartel ved Dr. Jur. Anders Schäfer

Anders Schäfer er advokat og partner hos Schäfer Advokatfirma samt lektor ved det Juridiske Fakultet og vil gennemgå det erstatningsretlige kartel, herunder hvilken betydning det har i en erstatningsretlig kontekst, at der er tale om et kartel, og i hvilke omfang kartelbegrebet i erstatningsretten overlapper med kartelbegrebet i strafferetten.

 

Tid

Onsdag d. 29. november 2023

Sted

Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 Kbh. S. Lokale: Auditorium 4A.0.69

Deltagerbevis

Der udstedes deltagerbevis

Lektioner: 5

Hvad udgør (ikke) et kartel lever op til Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige 

Tilmelding

Tilmelding senest tirsdag d. 28. november 2023 kl. 12.00

Det er muligt at deltage fysisk eller via ZOOM.

TILMELDING - FYSISK

TILMELDING - ZOOM - Link sendes senest 28. november til den e-mail, der angives ved tilmelding.

Kontaktoplysninger

For yderligere spørgsmål om arrangementet events@jur.ku.dk 

Præsentationer