Hvad er et kartel?

Det følger af konkurrencelovens § 23, stk. 3, at karteller kan straffe med op til 1½ års fængsel. Kartelbegrebet er endvidere defineret i § 23, stk. 3, 2. pkt., således at det (alene) omfatter aftaler om 1) priser og avancer, 2) begrænsninger af produktion eller salg, 2) opdeling af markeder eller kunder eller 4) koordinering af bud. Vi har nu haft de første straffesager, hvor rækkevidden af kartelbegrebet er blevet testet, og anklagemyndigheds tiltale praksis indiker en udvidet læsning af kartelbegrebet således at også surrogater omfattes heraf fx lånepriser. Vores to oplægsholdere vil diskutere dette med udgangspunkt i en gennemgang af dels praksis og dels sagskomplekset om lånepriser.

Arrangementet er på dansk og vil rumme to præsentationer.

  • Thomas Skou er uddannet cand.jur og advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel, hvor han rådgiver indenfor konkurrenceret. Thomas Skou vil med udgangspunkt i sit paper Kartelbegrebet i dansk konkurrenceret (2020) gennemgå dansk retspraksis om karteller.

  •  Jesper Kruse Markvart er cand.jur og advokat hos Focus Advokater og rådgiver indenfor konkurrenceret. Jesper var advokat for en af virksomhederne, der blev involveret i sagerne omkring brug af lånepriser, og vil gennemgå hvorfor han ikke anser lånepriser som et kartel, og hvor lånepriser adskiller sig fra tilbudskoordinering.

Zoom-link vil være tilgængeligt efter tilmelding. Tilmeldingsfrist 8. juli 2020, kl. 12:00 .