Forskning

CMEs forskere er involveret i en række aktuelle og kommende projekter indenfor centerets fokusområde economic law:

 

 

 

 

 

 

 

 

World mapDen internationale dimension af økonomisk aktivitet er et område af voksende betydning for juridiske forskere og praktikere, idet succesfulde internationale relationer fordrer forståelse for forskellige områders institutionelle opbygning og disses betydning for økonomiske relationer mellem forskellige stater og forskellige aktører i internationale, grænseoverskridende relationer. Der findes i disse år en voksende mængde af regler/politikindsatser der på nationalt, regionalt og internationalt plan regulerer forskellige internationale, økonomiske relationer såvel som sådanne aktiviteters virkning på nationale territorier. Dette brede retsområde omfatter komparative studier indenfor en række områder, bl.a. handel, økonomisk integration, konkurrenceret/-politik, investeringer og handelsregulering, såvel som bevægelse over områder af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital. CMEs forskere arbejder indenfor dette område, navnlig med

  • Konkurrenceret og –politik i international og komparativ kontekst
  • International handelsret, incl. WTO og nationale handelspolitiker
  • Integration, incl. EU, NAFTA og Mercosur
  • Udenlandske investeringer og principper om ikke-diskriminerende økonomisk adfærd
  • Samspillet mellem ret og økonomisk udvikling