Linda Nielsen

Linda Nielsen

Professor

Professor

Globaliseringsret (CSR og Bioret); Finansret (Bankret, Realkredit, Investering, Pension) samt Familie- og Arveret

Primære forskningsområder

Globaliseringsret (CSR og Bioret); Finansret (Bankret, Realkredit, Investering, Pension) samt Familie- og Arveret

Professor Linda Nielsen interesserer sig bredt for Globaliseringsret, særligt inden for social ansvarlighed (CSR), finansret og regulering af nye teknologier.

Forskningen om CSR inddrager erfaringer fra hvervet som formand forNCP Danmark (Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd) og arbejdet i OECD om emnet. Ansvarlige investeringer indgår som del af forskningsfeltet.

Forskningen inden for Finansret omfatter Bankret, Realkredit, Investering og Pension. Området er omfattende og komplekst, og der trækkes i forskningen på praktiske erfaringer som bestyrelsesformand/bestýrelsesmedlem i sektoren. Reguleringen af finansielle virksomheder er genstand for bogen "Finansret - Bank,  Realkredit, Investering, Pension", der inddrager analyser samt retspolitiske udfordringer, herunder fra digitaliseringen og globaliseringen samt EU. Som led heri forskes i reguleringen af hvidvask, hvor der trækkes på erfaringe fra formandskabet for Finans Danmarks Hvidvask- Taskforce.

De nye teknologier omfatter især reguleringen af f bioteknologi (Bioret), herunder forholdet mellem ret og etik, hvor erfaring som mangeårig Vicepresident i EU´s Etikkomite (EGE), der omfatter bioteknologi og IT, inddrages.  De nye finansteknologier - FinTech, blockchain mv. - udgør et nyt forskningsområde, hvor der trækkes på erfaringerne fra reguleringsovervejelserne om CSR, bioteknologi og IT. Som led heri forskes i forskellige reguleringsstrategier og reguleringsmodeller.

Undervisningsområderne og vejledning omfatter Bank- og Finansret samt Familie- og Arveret. Lærebøgerne omfatter ”Familieretten” (sammen med Ingrid Lund-Andersen); ”Arveretten” (sammen med Rasmus Kristian Feldthusen og Ingrid Lund-Andersen); ”Skilsmisseret” (sammen med Annette Kronborg) samt bogen om ”Finansret ", omtalt ovenfor. 

 

ID: 7843