Ansatte tilknyttet CME - Center for Markeds- og Erhvervsret

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Andersen, Mads Bryde Professor Formuerettens almindelige og specielle dele, herunder it-ret, advokatret og pensionsret. Billede af Andersen, Mads Bryde
Bergqvist, Christian Lektor Konkurrenceret Billede af Bergqvist, Christian
Ehlers, Andreas Bloch Professor Erstatningsret Billede af Ehlers, Andreas Bloch
Hansen, Jesper Lau Professor Professor i Kapitalmarkedsret (børsret og selskabsret) Billede af Hansen, Jesper Lau
Heide-Jørgensen, Caroline Professor Konkurrenceret, Markedsføringsret, Forbrugerret, fagleder for den konkurrenceretlige faggruppe, daglig leder for CME Billede af Heide-Jørgensen, Caroline
Nielsen, Kathrine Rosman Ph.d.-studerende Billede af Nielsen, Kathrine Rosman
Nielsen, Linda Professor Professor i Globaliseringsret. Emner omfatter Bankret og investering, CSR, IT, Bioret, Familieformueret, Arveret og Pensionsret. Billede af Nielsen, Linda
Olesen, Karsten Naundrup Professor Formueret med henblik på det offentliges forhold Billede af Olesen, Karsten Naundrup
Saljic, Arnel Ph.d.-studerende Billede af Saljic, Arnel