Regler, studieordninger og dispensation for de juridiske uddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Uddannelser > Regler, studieordninge...

Regler for de juridiske uddannelser

Du finder her de væsentligeste love og bekendtgørelser samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer de juridiske uddannelser ved Københavns Universitet.

Tidligere og nuværende studieordninger

Overgangsordninger mellem studieordningerne

Regler, love og bekendtgørelser om uddannelserne generelt

Dispensation

 

For flere regler se Københavns Universitets regelsamling.