Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Carsten Michael Henrichsen

Carsten Michael Henrichsen

Professor emeritus

Primære forskningsområder

Forvaltningsret, Kommunalret og Forvaltningslære

Aktuel forskning

Medlem af CORAs forskningsspor vedr. Retlige grundbegreber (spor 1) og Retten i et kontrolsamfund (spor 2)

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsret, Kommunalret og Forvaltningslære

Interesseområder

Ad forvaltningsret

 •  Udviklingslinjer i den almene forvaltningsret
 •  Forvaltningens organisation, styring og personale
 •  Statsselskaber og kommunale selskaber
 •  Aftaler i forvaltningsretten; udlicitering og oursourcing
 •  Offentligt-privat samarbejde
 •  Regulering af faktisk forvaltningsvirksomhed
 •  Speciel forvaltningsret; kommunalret mv.

Ad forvaltningslære

 • Teorier om administrativ ledelse og organisation
 • Udviklingen af den offentlige virksomhed og økonomi
 • Udviklingslinjer i forvaltningens organisation
 • Den politiske ledelse af forvaltningen
 • Centraladministrationens organisation 
 • Det kommunale selvstyre

Andre interesseområder

 • Retsteori, retsfilosofi, retssociologi

 

ID: 9431