Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Rasmus Grønved Nielsen

Rasmus Grønved Nielsen

Ph.d.

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B-3-38

    Telefon: +45 35 32 62 19

Rasmus Grønved Nielsen er ph.d.-stipendiat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hans forskningsprojekt har arbejdstitlen: Forvaltningskontrakter - aftalen som reguleringsmiddel i krydsfeltet mellem offentlig ret og privatret. Forskningsprojektet undersøger aftaler og aftalelignende ordninger indgået mellem forvaltningsmyndigheder og private, navnlig med fokus på aftaler om eller i tilknytning til myndighedsudøvelse ("forvaltningskontrakter"), herunder med henblik på at identificere forskellige aftaletyper og analysere de regler, der gælder herfor.

Primære forskningsområder

Forvaltningsret, aftaleret, obligationsret, grundrettigheder

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Forvaltningskontrakter

Undervisnings- og vejledningsområder

Forvaltningsret, Offentlige myndigheders erstatningsansvar, Erstatning og kontrakt, Obligationsret

ID: 172786598