Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Lone Wandahl Mouyal

Lone Wandahl Mouyal

Adjunkt

 • JUR Center for virksomhedsansvar

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B-3-51

  Telefon: +45 35 32 40 54

Primære forskningsområder

 • International investeringsret
 • Voldgift i investeringstvister (investor-state dispute settlement, ISDS)
 • Udenlandske investeringer og juridiske udfordringer i Arktis
 • Bæredygtighed
 • Virksomheders samfundsansvar, CSR

Lone Wandahl Mouyal forsker inden for international ret med fokus på samspillet mellem menneskerettigheder og international økonomisk ret.

Lone Wandahl Mouyal har beskæftiget sig indgående med fortolkningen af internationale investeringsbeskyttelsesaftaler, længerevarende kontrakter, bæredygtig udvikling og corporate social responsibility (CSR). Hun har publiceret en række publikationer inden for dette område og deltager jævnligt som oplægsholder i konferencer både nationalt og internationalt. 

Lone Wandahl Mouyal modtog i 2015 Det Frie Forskningsråds forskertalentpris, Sapere Aude.

Lone Wandahl Mouyal har sammen med en svensk kollega grundlagt netværket, Nordic Network on Investment Law. Se nærmere her.   

Aktuel forskning

Lone Wandahl Mouyal har en stor interesse for udviklingen i Arktis og arbejder for tiden med udenlandske investeringer i Grønland. Lone Wandahl Mouyal fokuserer i den forbindelse på centrale retlige udfordringer forbundet med udvinding af naturresourcer i Grønland. Hendes aktuelle forskningsprojekt adresserer bl.a. spørgsmål om:

 1. Kompentecefordeling mellem Grønland og Danmark i forbindelse med udvinding af naturresourcer.
 2. Grønlands ret til selvbestemmelse.
 3. Ansvarsaspekter i forbindelse med råstofudvinding.

Lone Wandahl Mouyal deltager i den forbindelse i en række arktiske konferencer både nationalt og internationalt. Hun deltager i den årlige minekonference i Tianjin i Kina lige som gæsteforskningsophold i Grønland indgår i projektet.

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv. 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • International Investment Law (kursusfag på kandidatuddannelsen)
 • Folkeret (bacheloruddannelsen)
 • Studieteknik og metode (bacheloruddannelsen)

Vejleder specialestuderende inden for folkeretlige emner, navnlig vedrørende investeringsbeskyttelse og menneskerettigheder samt områder inden for virksomheders samfundsansvar (CSR).

ID: 22325998