Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Karina Kim Egholm Elgaard

Karina Kim Egholm Elgaard

Adjunkt

Undervisnings- og vejledningsområder

Karina har tidligere undervist i Grundlæggende Skatteret på kandidatuddannelsen, og underviser nu i Momsret for virksomheder i EU på kandidatuddannelsen. Karina er specialevejleder for danske og internationale studerende i skatteret og momsret.

Primære forskningsområder

Karina forsker i moms- og skatteret, herunder særligt

 • Momsret
 • Personbeskatning
 • Erhvervsbeskatning
 • Skatte- og afgiftsproces.

Karina er med i forskningscentret WELMA og i forskningsgruppen FIRE - Fiscal Relations Research Group.

Aktuel forskning

Postdoc.-projekt om "Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market - EU VAT Grouping"

Det 3-årige post.doc.-projekt er finansieret af Det Frie Forskningsråd og Københavns Universitet.

De forskellige nationale implementeringer af fællesregistreringsreglerne for moms er problematisk i forhold til momssvig og -unddragelse, konkurrenceforvridning og det indre markeds funktion i EU. Projektet vil undersøge de juridiske muligheder og løsninger for at bekæmpe momsunddragelse samt beskytte det indre marked og det fælles momssystem gennem en omfattende komparativ undersøgelser af fællesregistreringsreglerne i en række EU-lande samt New Zealand. Et af hovedspørgsmålene er at undersøge i hvilket omfang fællesregistreringsreglerne kan anses for at være i konflikt med grundlæggende principper i det fælles momssystem i EU.  

Ph.d.-projekt om "Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten"

Ph.d.-projektet vedrører den juridiske undersøgelse af interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten, dvs. undersøgelsen af de forskellige former for interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, der kan opstå i regler og praksis i forhold til fortolkningen og fastlæggelsen af enslydende moms- og skatteretlige begreber, der minder om hinanden i forhold til ordlyd, formål, indhold eller funktion. Hovedformålet med projektet er at fastslå omfanget af uhjemlet og EU-stridig interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten samt at fremkomme med løsningsforslag hertil.

Ph.d.-projektet blev afsluttet primo 2016, men der forskes løbende i samspillet mellem moms- og skatteretten.

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet
 2. Udgivet

  Håndbog om beskatning af lønindkomst og lønmodtagerfradrag

  Elgaard, K. K. E. 2012 2. udg. Magnus Informatik.

  Publikation: FormidlingBog

 3. Udgivet

  Håndbog om beskatning af lønindkomst - og lønmodtagerfradrag

  Elgaard, K. K. E. 2011 1. udg. København: Magnus Informatik. 338 s.

  Publikation: FormidlingBog

 4. Udgivet

  Momskommentaren, kapitel 4 og 9

  Elgaard, K. K. E. 2011 Momskommentaren. Magnus Informatik

  Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

 5. Udgivet

  Grønbog om momssystemets fremtid

  Elgaard, K. K. E. 2011 I : Skat Udland. 12, 488

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

 6. Udgivet
 7. Udgivet
 8. Udgivet
 9. Udgivet

  Skattemæssige forhold og ny selskabslov

  Elgaard, K. K. E. 2009 I : Inspi. 7/8

  Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

ID: 34320544