Retspraksis

På denne side vil den nyeste retspraksis fremgå. Dette gælder både nationale afgørelser og afgørelser fra fra EU-domstolen og menneskerettighedsdomstolen.