WELMA træder ind i en ny 5-årig periode – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > WELMA træder ind i en ...

20. februar 2014

WELMA træder ind i en ny 5-årig periode

EuropakortSamtidig med forlængelsen har centeret skiftet navn fra Center for velfærd og EU-markedsintegration til Center for velfærd og marked. Dette afspejler centerets ønske om at belyse problemstillinger knyttet til de udfordringer velfærdssamfund står over for i bredere forstand i en globaliseret og markedsorienteret verden.

Forskningsfokus vil være på fire centrale tværfaglige temaer: Globalisering og migration som udfordring og løsning for velfærdssamfundet, Relationer i velfærdssamfundet - udvikling af en relationsret, Velfærd, skattekontrol og legitimitet, samt Folkesundhed - en udfordring for velfærdssamfundet og markedet.

Forlængelsen af WELMA sker på baggrund af den evaluering og anbefaling af centeret, der blev udformet af et evalueringspanel bestående af internationalt anerkendte forskere. Evalueringen fremhævede bl.a. forskningstemaerne som yderst interessante og velformulerede med stærk samfundsrelevans.