Tilsynet med kommunal EU-statsstøtte – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Tilsynet med kommunal ...

17. august 2011

Tilsynet med kommunal EU-statsstøtte

Ph.d.-stipendiat Kasper Ullerup Bach, WELMA, analyserer i en artikel i Juristen tilsynet med kommunernes brug af statsstøtte omfattet af Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det fastslås, at tilsynskompetencen er henlagt til statsforvaltningerne, og der redegøres for tilsynets nærmere indhold med udgangspunkt i den beskedne praksis, der findes på området. Det antages, at statsforvaltningernes sjældne inddragelse af statsstøttereglerne indicerer, at reglerne ikke påses tilstrækkeligt.

Læs hele artiklen