WELMA's specialeemner 2017 – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > WELMA's specialeemner ...

06. juni 2017

WELMA's specialeemner 2017

De ansatte hos WELMA vejleder inden for et bredt fagområde af specialer. Eksempler på tidligere studenteropgaver.

Vi forslår hvert år nogle WELMA-emner, som går på tværs af fagdiscipliner, se nedenstående.

2017

  • Skyggedomme

Omskriv en dom som skyggedommer, som kunne få et anderledes udfald hvis den anskues fra en anden vinkling (f. eks. fra en feministisk, EU-retlig eller menneskeretlig vinkel). Læs om skyggedomsmetoden. Se eksempler på speciale- og bacheloropgaver om skyggedommeKontaktperson: Prof. Kirsten Ketscher, kirsten.ketscher@jur.ku.dk.

  • Sammenspillet mellem personbeskatning og social sikring i EU

Bemærk: Workshops i KBH og Prag den 20. september og 15. november 2017 Kontaktperson: Adjunkt Karina Egholm Elgaard, karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk.

  •  Sundhed på arbejdspladsen

Arbejdsgiverens mulige forpligtelse (og grænser) for at tage vare på de ansattes generelle sundhedstilstand. Anvendelse af helbredsoplysninger i en arbejdsmæssig kontekst set i lyset af sundhedsrettens fortrolighedsprincipper. Kontaktperson: Prof. Mette Harlev, mette.hartlev@jur.ku.dk.