Social dumping i EU – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Social dumping i EU

14. juli 2009

Social dumping i EU

Artikel af Adjunkt, ph.d., Catherine Jacqueson

Selv om risikoen for social dumping er et indbygget led i fællesskabsretten, tilsigter EU-retten samtidig at be­græn­se social dumping. Således har EF-Domstolen i sin prak­sis om de grundlæggende friheder implicit bevæget sig i retning af en social markedsøkonomi, hvor be­skyt­tel­se af arbejdstagere og bekæmpelse mod social dum­ping kan modveje hensynet til det indre marked. Det kon­klu­de­res dog, at EU-retten bygger på en snæver for­stå­el­se af social dumping, og at EF-Domstolens ar­gu­men­ta­ti­on stadig i vidt omfang tager udgangspunkt i det indre marked som grundværdi.
Læs hele artiklen