Menneskerettigheder før religiøse dogmer: P1 Orientering 19/11-08 – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Menneskerettigheder fø...

25. november 2008

Menneskerettigheder før religiøse dogmer: P1 Orientering 19/11-08

Er det nødvendigt at nedlægge religionerne i demokratiske samfund? Sådan lyder oplægget fra Frances Raday, der er professor i Jura og israeler.

Hun har blandt andet gjort sig til fortaler for, at menneskerettigheder i demokratiske samfund bør gå forud for enhver form for religiøse restriktioner ikke mindst de religøse reglesæt, der behandler kvinder anderledes end mænd.

Torsdag den 20. november blev Frances Raday udnævnt til æresdoktor ved Det Juridiske Fakultet. Orientering har mødt hende i Israel.

Københavns Universitet holdt årsfest torsdag den 20 november. Fredag den 21. november klokken 10 fandt et seminar sted, hvor blandt andre professor Raday diskuterede religion og demokrati. 

Hør indslaget