Relationsret - en ny retsvidenskabelig optik? – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Relationsret - en ny r...

28. september 2012

Relationsret - en ny retsvidenskabelig optik?

Relationsret – en ny retsvidenskabelig optik?
Fra ægteskabs- og familieret mod en inkluderende relationsret.
Artikel af dr. jur. Kirsten Ketscher, WELMA

Personlige relationer er alt for længe i den juridiske optik blevet set og forstået gennem ægteskab og familielov: gift / ugift / skilt / enke / enkemand. Dette har ekskluderet juridisk relevans af andre relationer (venskaber af forskellig art), som en person danner gennem hendes / hans liv. Det fratager en person retten til at vælge og lovligt beskytte andre relationer uden for en meget snæver kreds defineret som en typisk familie: Far, mor, børn, mand, kone. Relationer mellem ældre personer er juridisk set undereksponeret. Ægteskabskontrakten er desuden svindende i en samfundsmæssig relevans. De juridiske begreber skal opdateres. En udvikling er muligvis undervejs. Gennem analyse af sagsmateriale fra ECHR, EU-Domstolen og national praksis granskes denne udvikling med henblik på at skabe grundlag for et inkluderende relations koncept.

Artiklen er udgivet i Retfærd årgang 35 2012 nr. 1/136 s. 81-98