Professor Mette Hartlev bliver ny formand for National Videnskabsetisk Komité – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Professor Mette Hartle...

08. februar 2018

Professor Mette Hartlev bliver ny formand for National Videnskabsetisk Komité

National Videnskabsetisk Komité (NVK) står sammen med de regionale komitéer for at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

NVK skal følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer. NVK skal også udtale sig om principielle spørgsmål og har ansvaret for at træffe afgørelser i sager vedrørende særligt komplekse områder, som bl.a. omfatter forskningsprojekter, der vedrører omfattende kortlægning af menneskets arvemasse, og projekter vedrørende lægemidler til avanceret terapi.

NVK har 13 medlemmer, som udpeges af Sundhedsministeren efter indstilling fra bl.a. Det Strategiske og Det Frie Forskningsråd, regionerne samt efter ansøgning.
Man kan finde mere information om NVK her.