Frit Valg – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Frit Valg

03. oktober 2011

Frit Valg

Bogudgivelse.
Sune Troels Poulsen og Stine Jørgensen (red): Frit Valg - Velfærd i Den Europæiske Union

Konceptet "det frie valg" bliver sat under lup i denne antologi og bliver beskrevet og redegjort for inden for de mange aspekter "det frie valg" rummer.
Ideen om det frie valg er en essentiel del af vores opfattelse af velfærdssamfundet og er sat yderligere i fokus via vores europæiske fællesskab i EU - fx i forhold til den frie bevægelighed, der karakteriserer det fælles europæiske marked.

Bogen er opdelt i fem dele, opdelt efter forskellige aspekter af det frie valg, som fx hvad og hvem kon-ceptet omfatter, hvilke muligheder og hvilke konsekvenser der er.
Udgivelsen er skrevet på baggrund af forskning udført på WELMA, som et led i at beskrive og forstå det retsvidenskabelige grundlag for velfærdssamfundets markedsintegration set på baggrund af Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union.
Se link for nærmere oversigt over bogen. (pdf)