Danmark halter efter EU-regler om familiesammenføring – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Danmark halter efter E...

19. januar 2009

Danmark halter efter EU-regler om familiesammenføring

I løbet af sommeren har forholdet mellem danske regler og EU-regler om familiesammenføring givet anledning til heftig debat i Danmark. Debatten har været en torn i øjet på regeringen, som har brugt mange kræfter på at gennemføre stramninger i den danske udlændingelov.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i september indgået en aftale om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter den meget omtalte Metock-dom. Den politiske aftale er udmøntet i en ny EU-opholdsbekendtgørelse og nye oplysninger på Udlændingemyndighedernes internetportal.

Desværre viser en gennemgang af bekendtgørelsen og oplysningerne på portalen, at de danske myndigheder fortsat ikke lever fuldt op til EU's regler og retspraksis om bl.a. tjenesteydelser, unionsborgerskab og administrative formkrav.
Læs hele artiklen