Retten til eksistensminimum - og retten til ikke at blive diskrimineret – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Retten til eksistensmi...

28. september 2012

Retten til eksistensminimum - og retten til ikke at blive diskrimineret

Retten til eksistensminimum - og retten til ikke at blive diskrimineret

Sammenhængen mellem eksistensminimum, diskriminationsforbud og fattigdom behandles som et led i vurderingen af Landsrettens og Højesterets dom om introduktionsydelse til en afghansk flygtning. Det er forfatterens opfattelse, at de to instanser adskiller sig afgørende fra hinanden set i et argumentativt perspektiv, selvom de når det samme resultat. Yderligere behandles såvel retternes som parternes, særlig kammeradvokatens argumenter i lyset af indvandrede retskilder. Højesteret fastslår klart det individuelle rettighedsværn i henhold til § 75, stk. 2 og sætter hermed en vigtigt forfatningsretlig markering.

Af professor dr. jur. Kirsten Ketscher, WELMA
Juristen nr. 4, 2012, s. 177-185

Læs hele artiklen her (pdf)