Tidsskriftet European Journal of Social Security – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Tidsskriftet European ...

17. august 2011

Tidsskriftet European Journal of Social Security

Professor Kirsten Ketcher, WELMA, er blevet udnævnt til medlem af redaktionen på tidsskriftet European Journal of Social Security.

European Journal of Social Security (EJSS) er et højt respekteret, peer-reviewed tidsskrift, som henvender sig til akademikere, forskere, politiske beslutningstagere og praktikere, der er interesserede i social sikring i Europa. Tidsskriftet er klassificeret i gruppe 2, dvs. forskningsmæssigt i gruppen af mest meritgivende tidsskrifter.

EJSS beskæftiger sig primært med udviklingen inden for social sikring på EU-plan og på komparativ basis, med udviklingen i forskellige europæiske lande. Tidsskriftet anvender en bred definition af begrebet social sikring og, i tillæg til artikler om forskellige former for opretholdelse af indkomsten, så omfatter tidsskriftet artikler om demografi, ulighed, fattigdom, handicap, sundhed og social omsorg, beskæftigelse, migration, beskatning og offentlige udgifter.

Læs mere om tidsskriftet