Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Danske sociale pension...

30. september 2016

Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning

Publicering af Martine Stagelund Hvidts  ph.d.-afhandling

Martine Stagelund Hvidt, opnåede ph.d.-graden i oktober 2015 her på fakultetet for sin ph.d.-afhandling om danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning.  Afhandlingen er nu udkommet som bog.

Bogen indeholder to dele: 1) EU-rettens indflydelse på danske sociale pensioner 2) Dansk rets indflydelse på forskelle i kvinders og mænds pensionsindtjening og opsparing med uligestilling af kvinder som konsekvens

I første del af bogen påvises, hvordan det markedsretlige rationale i EU-retten udfordrer de nationale tilknytningskrav, der stilles i forbindelse med optjening af dansk social pension. Den generelle skattefinansiering bliver problematisk. Bogen indeholder omfattende analyser af samspillet mellem dansk national lovgivning, og EU-ret med inddragelse af retspraksis særligt vedrørende unionsborgeres ret til danske sociale pensioner.

I bogens anden del påvises, at mænd og kvinders pensionsrettigheder har udviklet sig i forskellige tempi. Historisk set har mænd og kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet været forskellig. Det danske pensionssystem har stadig indlejret en patriarkalsk samfundsstruktur. Dette fører til pensionsmæssige rettighedstab for kvinder, sammenlignet med mænd. Såvel dansk ret som EU-ret inddrages i analyse af retspraksis i vurderingen af overensstemmelse med gældende ligestillingsretlige krav

Bogen er udkommet på DJØF’s forlag