Fra Retsstat til Omsorgsstat - om syndsforladelse i konfliktråd – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Fra Retsstat til Omsor...

11. august 2014

Fra Retsstat til Omsorgsstat - om syndsforladelse i konfliktråd

Såvel herhjemme som i udlandet erstatter mægling traditionelle retsformer under henvisning til empowerment af borgerne. Men er det nu også borgerne, der frit bestemmer, hvordan konflikten skal løses? Det drages alvorligt i tvivl i en ph.d.-afhandling af Ida Helene Asmussen, der i dag udkommer som bog.

Konfliktråd ses i lyset af den neoliberale stats interesse i at reducere velfærdsopgaverne ved at tilskynde og stimulere borgerne til at forstå sig selv og deres rolle som aktive, ansvarlige og selvbestemmende borgere. Bogens teoretiske grundlag er især Goffmans rollespil, Foucaults magtbegreb, konversationsanalyse og positioneringsteori.

Gennem empiriske analyser af konfliktråd viser forfatteren, at det snarere er den kristne idé om syndsforladelse end borgerne, der sætter dagsordenen på konfliktråd. Med gerningspersonen i rollen som ‘synderen’, der angrer og lover at leve et ikke-syndigt liv fremover, og offeret i rollen som den, der har magt til at give syndsforladelse.

Bogen kan bestilles på: http://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/f/fra-retsstat-til-omsorgsstat