Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer – Københavns Universitet

WELMA > Nyheder > Aftalemodellen og dens...

27. november 2013

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Bogen undersøger de EU-retlige påvirkninger af det arbejdsretlige system i Danmark og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, lovgivningsmagten og domstolene. Det sker ved at undersøge påvirkningerne fra EU’s regler og EU-Domstolens praksis om vandrende arbejdstagere og udstationerede lønmodtagere, fælles minimumsregler om løn- og arbejdsvilkår og koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker.

Undersøgelsen viser, at de EU-retlige forpligtelser har ændret ved rollefordelingen på det danske arbejdsmarked. Lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende position, men EU’s begrænsede regelkompetence og den danske implementeringspraksis har gjort det muligt at fastholde aftalesystemet som det centrale omdrejningspunkt for arbejdsforholdene. Meget tyder til gengæld på, at den retsskabende og rettighedskontrollerende virksomhed fra både EU-Domstolen og de danske domstole kan udvikle sig til en betydelig udfordring for overenskomstparterne og lovgivningsmagten.